WORLD CUP 1942
piłkarskie mistrzostwa rozegane podczas II wojny światowej

Na rok 1942 przypadał termin rozegrania IV Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Z powodu toczącej się II wojny światowej turniej ten nie mógł się odbyć. Ale ja, wbrew prawdzie historycznej, uparłem się aby dać najlepszym reprezentacjom szansę rywalizacji o World Cup i wyłonić mistrza świata w roku 1942.
Uczestnicy World Cup 1942 zostali zaprezentowani w dziale [REPREZENTACJE].
Zgromadzony z niemałym trudem materiał źródłowy pozwolił na symulację prawdziwego turnieju. Prawdziwe są daty i wyniki meczów, strzelcy goli wraz z minutami oddania celnych strzałów, parady bramkarzy i wślizgi obrońców, sędziowie i stadiony. Te mecze naprawdę się odbyły i wywołały rzeczywiste emocje prawdziwych widzów. Opisywane wydarzenia, gdzie tylko było to możliwe, starałem się udokumentować autentycznymi zdjęciami. Prawie się udało. Tylko wielki mecz finałowy nie miał szansy zostać rozegrany w rzeczywistym czasie. Kontakt piłkarski między reprezentacją z Ameryki Południowej i Europy był w 1942 niewykonalny. Trzeba było sobie poradzić z wyłonieniem zwycięzcy w bardziej wyszukany sposób, tzn. oprzeć się na dedukcji. Ale po kolei ...

Prezentując przebieg rywalizacji, musiałem poczynić szereg założeń i uproszczeń, aby rozgrywane w oderwaniu od siebie mecze ułożyły się w zwarty turniej World Cup 1942. Oto przyjęte zasady:
1. Mecze fazy finałowej rozgrywane były wyłącznie w roku 1942.
2. Mecze kwalifikacyjne rozpoczęto w roku 1940.
3. Do fazy finałowej kwalifikuje się 16 drużyn (faktycznie uczestniczyło 15).
4. Uczestnictwo w World Cup 1942 ograniczono do dwóch kontynentów: Europy i Ameryki Południowej. Piłka nożna w pozostałych częściach świata była na zdecydowanie niższym poziomie, więc reprezentacje z innych kontynentów nie mogły się liczyć w grze o tytuł.
5. Zrezygnowano z jedności miejsca. Nie było gospodarza World Cup 1942. Poszczególne mecze rozegrywano na terytorium jednego z rywali.
6. Dla przeprowadzenia gier pomiędzy reprezentacjami z Ameryki Południowej wykorzystano wybrane mecze z faktycznie rozegranego turnieju Copa America 1942. Tu wszystkie mecze odbyły się na stadionie Centenario w Montevideo (Urugwaj).
7. W fazie finałowej obowiązywał "system pucharowy", tzn. przegrywająca drużyna odpada z turnieju. Taki system obowiązywał także w dwóch poprzednich finałach World Cup w 1934 i 1938 roku.
8. W ułożeniu "drabinki turniejowej" zrezygnowano z losowania. Sporządzono ją na zasadzie autonomicznej decyzji autora niniejszego opracowania.
9. Faza kwalifikacyjna (dotyczy tylko strefy europejskiej) odbywała się z podziałem na grupy. Z Europy wyłoniono drogą eliminacji 7 finalistów plus Włochy bez kwalifikacji jako obrońca tytułu zdobytego w roku 1938.

W myśl powyższych założeń wszystko szło gładko, aż do fazy półfinałowej. W przypadku drugiego półfinału, rozgrywanego między dwiema drużynami z Europy, nie doszukałem się autentycznego meczu między wyłonionymi półfinalistami. Musiałem znaleźć wyjście z stuacji przeprowadzając symulację takiego pojedynku na podstawie posiadanych danych o faktycznych grach zainteresowanych drużyn i piłkarzy w założonym terminie.

Podobny dylemat powstał, gdy doszło do rozegrania wielkiego finału. Mecz między reprezentacjami, które dotarły do ostatecznej rozgrywki w naszym turnieju, w rzeczywistości roku 1942 nie miał szans dojść do skutku. Rozegrałem go więc z konieczności tylko na papierze. Ale starałem się, żeby wyobrażenie o jego przebiegu miało mocne podstawy historyczne. Szczegóły podaję w dziale [PRZEBIEG TURNIEJU].

Omawiając piłkarskie mecze z roku 1941 i 1942 nie ustrzeżemy się nawiązania do sytuacji politycznej tego okresu. Trwająca wojna brutalnie odciskała swoje piętno na wydarzeniach sportowych. Decydujące znaczenie w doborze rywali miały kwestie militarne i sojusze wojskowe zaangażowanych państw. Poniżej prezentuję w skondensowanej formie sytuację w poszczególnych państwach w Europie w 1942 roku.


Dania od 10. kwietnia 1940 roku jest pod okupacją niemiecką. Utrzymano władzę króla i rząd wraz z parlamentem. Norwegia skapitulowała przed Niemcami 10.04.1940. W kraju administrację sprawuje kolaboracyjny rząd premiera Vidkuna Quislinga. Szwecja jest krajem niepodległym i neutralnym. Utrzymuje poprawne stosunki z Niemcami. Finlandia, po przegranej wojnie zimowej z ZSRR w marcu 1940, stała się sojusznikiem Niemiec. Było to jedyne państwo Osi o ustroju demokratycznym. W sierpniu 1940 wyraziła zgodę na dostęp III Rzeszy do swego terytorium. 25.06.41 wypowiedziała wojnę ZSRR. 6.12.41 W.Brytania wypowiedziała wojnę Finlandii. Francja 22.06.1940 podpisała zawarcie rozejmu z Niemcami, oddając im ok. 2/3 swego terytorium. W pozostałej "wolnej" części Francji marszałek Petain utworzył w Vichy rząd godzący się na kolaborację z Niemcami. 11.11.42 wojska III Rzeszy przekraczają linię demarkacyjną i zajmują "zone libre".
Belgia od maja 1940 roku jest pod okupacją niemiecką.
Holandia od maja 1940 roku jest pod okupacją niemiecką.
W.Brytania od 3.09.39 jest w stanie wojny z Niemcami, potem stopniowo z ich sojusznikami.
Irlandia jest krajem neutralnym.
Hiszpania zachowuje formalną neutralność.
Portugalia pozostaje neutralna (choć Salazar udostępnia aliantom bazy lotnicze).
Szwajcaria jest krajem neutralnym.
Albania od wiosny 1939 roku znajduje się pod okupacją włoską.
Chorwacja ogłosiła niepodległość 10.04.1940, zaraz po ataku Niemiec na Jugosławię. Nazwała się "Niezależnym Państwem Chorwackim" i entuzjastycznie dołączyła do Osi. Włochy, najważniejszy sojusznik Hitlera, przystąpiły do wojny 10.06.40 roku, kiedy to Duce wypowiedział wojnę Anglii i Francji. W roku 1941 Włochy okupowały Albanię, część Jugosławii i Grecji, brytyjską Somalię, walczyły w Egipcie i Libii. Ponadto uczestniczyły w wojnie z ZSRR. Węgry, kierowane przez Miklosa Horthiego, były pierwszym państwem, które przyłączyło się 20.11.40 do Paktu Trzech. Skutecznie dążyły do odzyskania części terenów utraconych po I wojnie. 6.12.41 Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Węgrom, Węgry wypowiedziały wojnę W.Brytanii i USA. Słowacja. 14.03.1939 ogłoszono powstanie Państwa Słowackiego na czele z ks. dr. Jozefem Tiso, satelickiego dla III Rzeszy, dysponującego własną administracją, policją i siłami zbrojnymi. Od 24.11.40 w Pakcie Trzech. Od 23.06.41 uczestniczy w wojnie z ZSRR. Rumunia, po dwuletniej neutralności, po objęciu rządów przez Iona Antonecu, 23.11.40 dołączyła do Osi. Wcześniej - w 1940 roku - Rumunia poniosła straty terytorialne na rzecz ZSRR (Besarabia), Węgier (Siedmiogród) i Bułgarii. 22.06.41 przyłączyła się do inwazji na ZSRR.
Pod koniec 1941 roku Niemcy wierzą, że są w stanie wygrać rozpętaną wojnę. Już 9 lat (od stycznia 1933) na czele państwa stoi Adolf Hitler. Anschluss Austrii w kwietniu 1938 roku zapoczątkował ekspansję terytorialną. W marcu 1939 przyłączono Protektorat Czech i Moraw. Przed wybuchem wojny państwo niemieckie zajmowało obszar 634 tys. km2 i liczyło 69 mln mieszkańców. Po agresji na Polskę do Reichu włączono Danzig-Westprussen, Wartheland (z Poznaniem) i Ober-Schlesien (z Katowicami), a pozostała okupowana część funkcjonuje jako General Gouvernement. W 1941 pod okupacją Niemiec są: Norwegia, Dania, Francję (poza Vichy), Luksemburg, Holandia, Belgia, Grecja i Litwa. Ponadto Słowacja, Francja-Vichy, Chorwacja i Serbia-Nedicia stanowią tzw. terytoria zależne. Od czerwca 1941 armia hitlerowska posuwa się wgłąb ZSRR. Bułgaria, pod panowaniem cara Borysa III, podpisała Pakt Trzech 1.03.41. W kwietniu 1941 uczestniczyła po stronie Niemiec w inwazji na Jugosławię i Grecję. Nie przyłączyła się do ataku na ZSRR. Grecja została zaatakowana przez Włochy 28.10.1940. Wsparcia Grecji udzieliła W.Brytania. 6.04.41 do ataku na broniącą się skutecznie armię grecką przystąpiły Niemcy wspomagane przez Węgry i Bułgarię. Od maja 1941 Grecja znajduje się pod niemiecko- włosko-bułgarską okupacją.
Od roku 1938 - poprzednich piłkarskich MŚ - z mapy Europy zniknęły: Austria, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechosłowacja, Polska i Jugosławia.
...
> Kalendarium wydarzeń 1941 - 1942.
MENU: LINKS: Derek Fischer own project ® 2015